میگن که آدم لجباز و خیلى یک دنده اى هستم. هنوز خیلیا نمیدونن که من اگر لجبازم، اگر بد اخلاقم، اگر بى توجهم، دلیلش خود اونها هستند! آدمى هستم که براى خوشحالیه خیلى ها، کارهایى میکنم که شاید خیلیا نکنن و از این بابت از خودم راضیم! اما اگر کسى ( نه اینکه از من بخواد) به من بگه فلان کار رو برام انجام بده، قطعا جوابم نه هست. فرقى هم نمیکنه اون فرد کى باشه چون من روى کلمات حساسم، من روى احترام بین کلمات حساسم. وقتى احساس کنم که این خواسته من یعنى چیزى که براى همه مردم جهان یک امر کاملا طبیعى و بدهیه، رعایت و بهش توجه نمیشه، قطعا پاسخم در مقابل خواستشون چیزى نیست که بخوان بشنوند..هرچند که از خاطر ناراحت شدنشون متاسفم اما رسم زندگى من تا بوده همین بوده!