حالا که رسیدیم به پاییز و این فصل خوش رنگِ خدا، بنظرم شما ها هم میتونید با پوشیدن این لباس ها نقش بسزایى در زیبا تر کردن شهر داشته باشید!